Fidelity Digital Assets тарабынан жүргүзүлгөн акыркы изилдөө, институционалдык инвесторлордун 71% келечекте санариптик активдерди сатып алууну же инвестиция салууну пландаштырып жаткандыгын көрсөттү.
Билдирүү Институционалдык Инвесторлордун 71% Санариптик активдерге инвестиция салууну биринчи BeInCrypto пайда болду.
Read More